600 Câu hỏi giấy phép lái xe APK

600 Câu hỏi giấy phép lái xe APK

  • 600 Cu00e2u hu1ecfi giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe screenshots 1
  • 600 Cu00e2u hu1ecfi giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe screenshots 2
  • 600 Cu00e2u hu1ecfi giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe screenshots 3
  • 600 Cu00e2u hu1ecfi giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe screenshots 4
  • 600 Cu00e2u hu1ecfi giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe screenshots 5

App Information of 600 Câu hỏi giấy phép lái xe

App Name600 Câu hỏi giấy phép lái xe
CategoryApps, Books & Reference
Developer
Package Namecom.saigon3t.quest
Version1.0
Rating 5 ( 132 )
Size93.7 MB
RequirementAndroid 5.0+
Updated2020-07-30
Installs10,000+

Description of 600 Câu hỏi giấy phép lái xe

Ứng dụng gồm đầy đủ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe GPLX cơ giới đường bộ giúp các bạn chuẩn bị thi bằng lái xe máy và xe ô tô có thể ôn thi phần lý thuyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
• Bài thi ngẫu nhiên với hàng ngàn đề thi theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT.
• Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 600 câu hỏi (số lượng câu hỏi tùy theo bằng lái).
• Lựa chọn hiển thị kết quả sau khi bạn trả lời câu hỏi hoặc chỉ hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.
• Ôn tập với danh sách câu hỏi và phân loại câu hỏi.
• Tìm kiếm câu hỏi theo nội dung câu hỏi hoặc câu trả lời.
• Danh sách các câu hỏi đã làm sai giúp nhanh chóng ôn lại phần lý thuyết.
• Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh (không khuyến khích).
• Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong 600 câu hỏi của đề thi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.

CHÚC CÁC BẠN ÔN THI TỐT VÀ LÀM BÀI THI THÀNH CÔNG!
The application includes all 600 questions for the test, issuance of a motorized road driving license to help you prepare for a motorbike and car driver’s license to review the theory test quickly and effectively. most fruit.

The main functions of the application include:
• Randomized test with thousands of exam questions according to the test structure of the Vietnam Road Administration.
• The exam list covers the entire contents of 600 questions (the number of questions depends on the license).
• Choose to show results after you answer a question or only show results after finishing the whole task.
• Review with the question list and question classification.
• Search questions by question content or answers.
• A list of questions that are wrong to help quickly review the theory.
• A list of tips to answer theoretical questions to help you consult if you want to learn quickly and remember quickly (not recommended).
• A complete list of signs appears in the 600 exam questions to help you quickly refer to the signs in case of need.

Wishing you a good test and successful test!
Cập nhật thao tác người dùng.